Role of social capital in education. Results of a survey on the individual social capital of school librarians

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3145/epi.2022.nov.05

Palabras clave:

Social capital, School libraries, Libraries, Teacher-librarians, Cultural capital, Social activity, Civic engagement, Educational processes, School, Society

Resumen

Schools and school libraries play a vital role in the formation of the attitudes and behaviours of young people. Adolescence is an important period of acquisition of knowledge, socialisation, development of artistic sensitivity and enculturation, which an individual will use for the rest of his or her life. The competencies and attitudes of school and school library personnel may significantly affect the development of children and youth. It seems relevant, then, to examine their social attitudes and the level of their social capital. The paper presents the results of a survey conducted among school librarians in 20 countries around the world. The survey examined the level of their individual social capital, social attitudes and civic attitudes. According to its results, school librarians have an average level of individual social capital; however, their social capital, social activity and civic engagement are among the lowest compared with the personnel of the other types of libraries.

Referencias

Bartkowski, Jerzy (2007). “Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym”. In: Herbst, Mikołaj (ed). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 54-97. ISBN: 978 83 7383 210 7

Birasnav, M.; Gantasala, Swapna-Bhargawi; Gantasala, Venugopal-Prabhakar; Singh, Abhishek (2022). “Total quality leadership and organizational innovativeness: the role of social capital development in American schools”. Benchmarking: An international journal. Ahead of print. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BIJ-08-2021-0470/full/html

Bourdieu, Pierre (1971). “Reproduction culturelle et reproduction sociale”. Social science information, v. 10, n. 2, pp. 45-79. https://doi.org/10.1177/053901847101000203

Bourdieu, Pierre (2004). “The forms of capital”. In: Ball, Stephen (ed). The RoutledgeFalmer reader in sociology of education. London: RoutledgeFalmer, pp. 15-29. ISBN: 978 0 415327763

Brémond, Alice; Couet, Jean-François; Davie, Anne (2006). Kompendium wiedzy o socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 83 01147024

Carbonaro, William J. (1998). “A little help from friend’s parents: intergenerational closure and education outcomes”. Sociology of education, v. 71, n. 4, pp. 295-313. https://doi.org/10.2307/2673172

Coleman, James (1988). “Social capital in the creation of human capital”. American journal of sociology, v. 94, pp. 95-120. http://www.jstor.org/stable/2780243

Dudzikowa, Maria; Jaskulska, Sylwia; Wawrzyniak-Beszterda, Renata; Bochno, Ewa (2011). Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla: diagnoza i uwarunkowania. T. 2. Kraków: Impuls. ISBN: 978 83 7587 985 8

Głowacka, Ewa (2009). “Badania i oceny jakości bibliotek. Tworzenie kultury oceny”. In: Antczak-Sabała, Beata; Kowalska, Małgorzata; Tkaczyk, Lucyna (eds). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, pp. 13-26. ISBN: 978 83 92360766

Grinshtain, Yael; Addi-Raccah, Audrey (2020). “Domains of decision-making and forms of capital among men and women teachers”. International journal of educational management, v. 34, n. 6, pp. 1021-1034. https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2019-0108

Halpern, David (2005). Social capital. Cambridge: Polity Press. ISBN: 978 0745625478

Hanifan, Lyndy-Judson (1916). “The Rural School Community Center”. Annals of the American Academy of Political and Social Science, v. 67, pp. 130-138.

Helliwell, John F.; Putnam, Robert D. (2007). “Education and social capital”. Eastern economic journal, v. 33, n. 1. https://doi.org/10.1057/eej.2007.1

Hemmings, Annette (2007). “Seeing the light: cultural and social capital productions in an Innercity High School”. The high school journal, v. 90, n. 3, pp. 9-17. https://www.jstor.org/stable/40364196

Kamińska, Wioletta (2011). Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. ISBN: 978 83 60026380

Knapik, Wioletta; Kowalska, Magdalena (eds.) (2011). Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. ISBN: 83 60391955

Kranich, Nancy (2001). “Libraries create social capital”. Library journal, v. 126, n. 19, pp. 40-41. https://www.libraryjournal.com/story/libraries-create-social-capital

Lin, Nan (2001). Social capital. A theory of social structure and action. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978 0 511815447

Mikiewicz, Piotr (2014). Kapitał społeczny i edukacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 978 83 01179892

Nyczaj-Drąg, Mirosława (2009). “Osiągnięcia szkolne uczniów w kontekście kapitału społecznego rodziny. Analiza porównawcza dwóch równoległych klas pierwszych szkoły podstawowej”. In: Męczkowska-Christiansen, Astrid; Mikiewicz, Piotr (eds). Idee - diagnozy - nadzieje. Szkoła polska a idee równości (szkice teoretyczne i studia empiryczne. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa, pp. 103-120. ISBN: 978 83 89518897

Parlar, Hanifi; Polatcan, Mahmut; Cansoy, Ramazan (2020). “The relationship between social capital and innovativeness climate in schools: The intermediary role of professional learning communities”. International journal of educational management, v. 34, n. 2, pp. 232-244. https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2018-0322

Pazderski, Filip (2014). “Biblioteka publiczna jako przestrzeń nieformalnej edukacji obywatelskiej i kształtowania wspólnotowych postaw”. In: Jasiewicz, Justyna; Zybert, Elżbieta Barbara (eds). Czas przemian - czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Warszawa: Wydawnictwo SBP, pp. 144-176. ISBN: 978 83 64203220

Pong, Suet-Ling (1998). “The school compositional effect on single parenthood on 10th grade achievement”. Sociology of education, v. 71, n. 1, pp. 23-42. https://doi.org/10.2307/2673220

Putnam, Robert (2001). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster. ISBN: 978 0 743203043

Smith, Mark H.; Beaulieu, Lionel J.; Israel, Glenn D. (1992). “Effects of human capital and social capital on dropping out of high school in the south”. Journal of research in rural education, v. 8, n. 1, pp. 75-87.

Styła, Robert (2009). “Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS) - wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa”. Psychologia społeczna, v. 10, n. 1/2, pp. 67-77. https://czasopismo.badania.net/wp-content/uploads/2016/11/Styla_2009_1.pdf

Sun, Yongmin (1998). “The academic success of East-Asian-American students: an investment model”. Social science research, v. 27, n. 4, pp. 432-456. https://doi.org/10.1006/ssre.1998.0629

Sztompka, Piotr (2012). Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Znak. ISBN: 978 83 24018956

Topolski, Mariusz (2020a). “Algorithm of multidimensional analysis of main features of PCA with blurry observation of facility features detection of carcinoma cells multiple myeloma”. In: Progress in computer recognition systems, pp. 286-294. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19738-4_29

Topolski, Mariusz (2020b). “Application of the stochastic gradient method in the construction of the main components of PCA in the task diagnosis of multiple sclerosis in children”. In: Computational science - ICCS, pp. 35-44. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50423-6_3

Van-der-Gaag, Martin; Snijders, Tom A. B. (2004). “Proposals for the measurement of individual social capital”. In: Flap, Henk; Völker, Beate (eds.). Creation and returns of social capital: a new research program. London, New York: Routledge, pp. 199-218. ISBN: 978 0 415300599

Van-der-Gaag, Martin; Snijders, Tom A. B. (2005). “The Resource Generator: measurement of individual social capital with concrete items”. Social networks, v. 27, n. 1. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2004.10.001

Wojciechowska, Maja (2019). Kształtowanie kapitału społecznego - ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej. Warszawa: Difin. ISBN: 978 83 80858442

Wojciechowska, Maja (2020). “Social capital, trust and social activity among librarians: Results of research conducted in 20 countries across the world”. Library and information science research, v. 42, n. 4. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2020.101049.

Wojciechowska, Maja (2021a). “Individual social capital of librarians: Results of research conducted in 20 countries”. Libri. International journal of libraries and information studies, v. 71, n. 1, pp. 77-90. https://doi.org/10.1515/libri-2020-0056.

Wojciechowska, Maja (2021b). “Number of acquaintances vs individual social capital of librarians”. Public library quarterly, pp. 513-534. https://doi.org/10.1080/01616846.2021.1938898.

Wojciechowska, Maja (2021c). “The level of individual social capital and social activity among librarians and managerial personnel”. Library management, v. 42, n. 1/2, pp. 132-148. https://doi.org/10.1108/LM-07-2020-0105

Wojciechowska, Maja (2021d). “Trust as a factor in building cognitive social capital among library workers and users. Implications for library managers”. The journal of academic librarianship, v. 47, n. 1. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102300

Wojciechowska, Maja (2022). “The importance and level of individual social capital among academic librarians”. New review of academic librarianship, Ahead of print. https://doi.org/10.1080/13614533.2022.2079538

Wojciechowska, Maja; Topolska, Katarzyna (2021). “Social and cultural capital in public libraries and its impact on the organisation of new forms of services and implementation of social projects”. Journal of library administration, v. 61, n. 6, pp. 627-643. https://doi.org/10.1080/01930826.2021.1947053

Publicado

2022-11-12

Cómo citar

Wojciechowska, M. (2022). Role of social capital in education. Results of a survey on the individual social capital of school librarians. Profesional De La información, 31(6). https://doi.org/10.3145/epi.2022.nov.05

Número

Sección

Artículos de investigación / Research articles

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Métricas

Cargando métricas ...