[1]
M. Franquet-Santos-Silva y C.-A. Ventura-Morují£o, «The Potter box model of moral reasoning», EPI, vol. 26, n.º 2, pp. 328–335, mar. 2017.