Berdón-Prieto, Pablo, Jacobo Herrero-Izquierdo, y Itziar Reguero-Sanz. 2023. «Political Polarization and Politainment: Methodology for Analyzing Crypto Hate Speech on TikTok». Profesional De La información 32 (6). https://doi.org/10.3145/epi.2023.nov.01.