Berdón-Prieto, P., Herrero-Izquierdo, J., & Reguero-Sanz, I. (2023). Political polarization and politainment: Methodology for analyzing crypto hate speech on TikTok. Profesional De La información, 32(6). https://doi.org/10.3145/epi.2023.nov.01