(1)
Albiñana-Bertomeu, R. Comunicación invisible.Net, Directorio temático De Estudios fí­lmicos. EPI 2012, 21, 202-205.