[1]
EPI 2022. Els primers anys. Estudis de ComunicaciĆ³ a la UAB. Antecedents i inicis (1971-1985) (Miquel de Moragas). Profesional de la informaciĆ³n. 31, 1 (ene. 2022).